Projektist

Projekti "Saame tuttavaks" raames korraldavad Eesti Pagulasabi ja Siin & Sääl koos partneritega üle Eesti kokku 45 ühisüritust, kus kohtuvad rahvusvahelise kaitse saajad (elik pagulased), Eestis elavad välismaalased ja kohalikud inimesed. See tähendab, et kahe aasta jooksul jõuame kolm korda igasse Eesti maakonda ning aitame luua keskkonda, kus pagulased, uussisserändajad ja siin elavad inimesed omavahel paremini tuttavaks saavad. 

Siit kodulehelt leiab infot kõikide ürituste kohta, millest projekti käigus osa võtame või mida ise korraldame, olgu nendeks töötoad, festivalid, kohvikutepäevad, üritused noortekeskustes või midagi hoopis erilist!

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) kaudu ning EV Siseministeerium.

 

PROJEKTI NAISKOND

Anu Viltrop

Anu on teavitusprojekti “Saame tuttavaks!” projektijuht. Muul ajal juhib ta ka Pagulasabi Eestis pakutavaid tugiteenuseid.

Kontakt: anu@pagulasabi.ee, 5665 9118

Annela Samuel

Annela on ürituste koordinaator ning korraldab koostöös meie kohapealsete partneritega teavitusüritusi maakondades. Lisaks on ta tegev fotograaf ning on tegutsenud Pagulasabi juures vabatahtliku tugiisiku ja sotsiaalse ettevõtluse eestvedajana.

Kontakt: annela@pagulasabi.ee, 503 4050

Mirjam Matiisen

Mirjam on ürituste koordinaator ning korraldab koostöös meie kohapealsete partneritega teavitusüritusi maakondades. Lisaks on ta tegev filminduses ning on tegutsenud Pagulasabi juures vabatahtliku tugiisikuna.

Kontakt: mirjam@pagulasabi.ee, 554 7984

Madle Timm

Madle on Pagulasabi kommunikatsioonijuht ning vastutab meediasuhtluse ja teavitustöö eest.

Kontakt: madle@pagulasabi.ee, 5783 5266.